Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğreti Üyesi Doç. Dr. Kürşad Zorlu Ankara’da gerçekleştirilen “Türk Keneşi (Konseyi) ve Bölgedeki Gelişmeler Işığında Avrasya’da İşbirliği” konulu uluslararası çalıştaya katıldı. Türk Cumhuriyetleri arasındaki entegrasyon çalışmalarının ve Avrasya’daki gelişmelerin ele alındığı çalıştayda bazı büyükelçiler, akademisyenler, strateji kuruluşlarının başkanları, uzmanlar ve ilgili bakanlıkların üst düzey yetkilileri yer aldı. Çalıştayın açılışında Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Kürşad Zorlu tarafından hazırlanan Türk Keneşi’nin ilk resmî tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, “Türk Dünyası’nı en iyi tanıyan uzmanlardan birisi olan değerli dostumuz Kürşad Zorlu’nun Türk Dünyası için yaptığı faaliyetler tarihe geçecek türdendir.” şeklindeki sözleri ile Kürşad Zorlu’ya teşekkürlerini dile getirdi.
Filmin kısa versiyonuna https://www.youtube.com/watch?v=aDyZTnCNEUs adresinden ulaşılabilir.