Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Kâzım Ceylan Kırşehir İl Müftülüğünde din görevlilerine “Ahilik Müessesesi” konulu bir konferans verdi.
Konferansta Ahiliği, "İmanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi sistem olarak" tanımlayan Ceylan, Ahiliğin oluşumuna etki eden tarihi, siyasi, dini, sosyolojik ve ekonomik faktörleri değerlendirdi. Günümüz dünyasında ve çağımızda bunalan insanlığa ancak Ahiliğin çare olabileceğini belirten Kâzım Ceylan, Ahiliğin yetiştirdiği insan modeli, ekonomik model ve sosyal güvenlik sisteminden de bahsederek Ahiliği tarikatlardan ayıran en önemli özelliğin hem dünyevi, hem uhrevi bir sistem olması olarak ifade etti.