Birimimiz engelli öğrencilerin idari, fiziksel, sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Öğrenci El Kitabı
YÖ – 035  Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenciler Biriminin Çalışma Esasları Yönergesi
FR – 254 Engelli Öğrenci Danışmanlık Formu
Engelli Öğrenci Başvuru Formu
Gönüllü Öğrenci Başvuru Formu