Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Dış değerlendirme süreçleri kapsamında Kurumsal İzleme Raporu yayımlandı. Kurumsal İzleme Raporu; Kurumsal Geri Bildirim Raporları, Kurum İç Değerlendirme Raporları ve yerinde yapılan saha ziyaretlerine dayanarak hazırlanıyor.

YÖKAK’ın hazırladığı Kurumsal İzleme Raporunda öne çıkan bazı değerlendirmeler şunlar oldu:

Üniversitemizle ilgili YÖKAK tarafından hazırlanan Kurumsal İzleme Raporunun tam metnine şu linkten ulaşılabilir: https://yokak.gov.tr/raporlar/MonitoringReportPublic?uniId=1021&termYear=2019