Karar Tarihi :
01.06.2021

Karar No       : 2021/…6…

Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 01.06.2021 tarihinde saat 15:00 de Online olarak toplanmış olup; Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı, 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısında alınan kararlar, 01.06.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ile 01.06.2021 tarih ve 2021/35 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda; Üniversitemizde uygulanmak üzere salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla aşağıdaki kararları almıştır.
  1. 06.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek şekilde (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) 10.00-16.00 saatleri arasında uzaktan/dönüşümlü çalışmaya devam edilmesine, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren servislerin, saatleri (09.30-16.10) ve güzergahları aynı kalmak kaydıyla servislerde oturma kapasitesinin servis içi fiziki mesafe ve maske kurallarına uyacak şekilde %50 ile sınırlandırılmasına (1 dolu 1 boş), servislerde ayakta personel bulundurulmamasına, her servis sonrası periyodik olarak araç içlerinin dezenfekte edilmesi uygulamasının devam etmesine,
  1. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallar doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren kafeterya, çay ocakları ve pastanelerin,masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cmmesafe bırakılarak aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi şartıyla, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde hizmete açılmasına,
  1. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallar doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren halı saha ve spor salonlarının 07 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07:00 -21:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine; kapalı yüzme havuzu, termal özel aile banyoları ve hamamların yeni bir karar alınıncaya kadar hizmetlerine ara verilmesine,
  1. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan tüm toplantı ve etkinliklerin 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması gibi her türlü tedbir alınarak yapılmasına,
  1. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için Üniversitemizde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere azami düzeyde uyulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÖREVİ

ADI SOYADI

İMZA

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

 

BAŞKAN YARD.

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

 

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

 

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

 

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

 

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

 

ÜYE

Doç. Dr. Emine TANIŞ

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ

 

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

 

ÜYE

Öğr. Gör. Alper GÜRKAN

 

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Savaş ÇETİNER

 

ÜYE

Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

 

ÜYE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL

 

ÜYE

Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT

 

Raportör

Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI

 


İçişleri Bakanlığı Genelgesi

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı