Niçin EFQM Modeli Uyguluyoruz?

Üniversitemiz, paydaşları için sürdürülebilir değer önermeleri yaratmanın ve sunmanın yanında, içinde faaliyet gösterdiği ekosisteme karşı özen gösterme yükümlülüğünün bir parçası olarak EFQM Modelini uygulamaktadır. EFQM Modelini uygulamamızın gerekçeleri şunlardır:

EFQM Modeli Yaklaşımımız Nedir?

EFQM Modelimizin merkezinde, Üniversitemizin Amacı ile Stratejisi arasındaki güçlü ilişki ve bunun kuruluşumuzun temel paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmasına ve üstün performanslı sonuçlar elde etmesine yardımcı olacak bir anlayış yer almaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Üniversitemizin EFQM Modeli yaklaşımı şöyledir:


EFQM Modelinden Ne Bekliyoruz?

EFQM Modelini Nasıl Uyguluyoruz?

Performansa Dayalı Süreç Yönetim Modelimizin öngördüğü prensipler doğrultusunda EFQM Modelini uygularken dikkat ettiğimiz hususlar şunlardır:EFQM Modeli Bize Ne Kazandırıyor?

Uygulamakta olduğumuz EFQM Modeli bütünü görme, bütünsel bir bakış açısı benimseme ve kuruluşumuzun karmaşık fakat aynı zamanda düzenli bir sistem olduğunu kavrama fırsatı sunuyor. Bununla birlikte modelin sağladığı diğer yararları şunlardır: